skip to Main Content
040-96 30 69 info@dataredovisningab.se
Vi är redovisningskonsulterengageradeDataredovisning AB

Med 24 års erfarenhet av redovisning och beskattning har vi rutiner och verktygen för att uppfylla dina behov

Välkommen till Dataredovisning, hur kan vi hjälpa dig?

Vare sig Ni ska bilda enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller aktiebolag kan vi hjälpa dig att komma igång på rätt spår från början. Vi kan vara ditt strategiska bollplank vare sig det är affärsplan, budget eller affärsidéer.

Vi anpassar vår hjälp till dina behov. Om Ni vill koncentrera er på kärnverksamheten kan vi hjälpa dig med att sköta bokföringen, rapportering, lönehantering, moms- och arbetsgivardeklaration. Vill Ni sköta delar eller hela bokföringen själv kan vi hjälpa dig med att sätta upp arbetsrutiner. 

Vi hjälper dig med bokslutet och årsredovisningen. Vid bokslut avstämmer vi alla konton med underlag och externa parter som t.ex. banken, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och leverantörer. Årsredovisning ska upprättas om Ni bedriver ett aktiebolag och vi kan hjälpa er med att fastställa utdelning, sätta ihop förvaltningsberättelsen och slutligen skicka årsredovisningen till Bolagsverket.

Vi deklarerar såväl moms, arbetsgivaravgift, avdragen skatt som företags- och privatdeklaration. Med mångårigt erfarenhet kan vi hjälpa dig att deklarera rätt och framförallt i tid. Har Ni hamnat i tvist med Skatteverket eller behöver hjälp med sakliga skattefrågor kan vi med vår erfarenhet konsultera dig. Vi har även tillgång till ett nätverk av revisorer, advokater och etc.

Att sköta lönerna kan vara en utmaning eftersom det finns så många lagar, regler och avtal som man måste hålla reda på. Många företag låter oss sköta lönehanteringen och vi uppdaterar oss kontinuerligt med lagar och regler.

Varför välja Dataredovisning?

Srf auktorisation

Vi håller oss uppdaterade om förändringar och nyheter för att ge dig som kund ett kvalitativt arbete. Samtidigt har vi även tillgång till ett nätverk av kvalificerade revisorer och advokater för hjälpa dig på bästa sätt.

Service på toppnivå

Vi erbjuder tjänster till en rimlig kostnad i en miljö där folkorienterade och kreativa proffs som kan växa med våra kunder.

24 år i branschen

I mer än två decennier har vi varit speciallister på företagsbildning, bokföring, bokslut, lönehantering, skatterådgivning, deklarationer, etc. Genom vår höga kvaliteskrav och beprövad kompetens kan vi ge dig som kund en säker grund att stå på.

Alltid i tid

Vi levererar i rätt tid tillförlitliga deklarationer, lönekörningar och räkenskaper samtidigt som vi koncentrerar oss på att förbättra kundens kunskaper genom att tolka finansiella rapporter.

Back To Top